Få ny kompentens via en arbetsmarknadsutbildning

Om du går en arbetsmarknadsutbildning så kan du förnya och förbättra din kompentens. Det är en utbildning för arbetsmarknaden och du hittar den hos Montico. De är ett företag som erbjuder en hel del. De har bland annat utbildningar men även tjänster inom rekrytering och bemanning. De är ett auktoriserat utbildningsföretag och erbjuder utbildningar inom efterfrågade yrkesområden. För att gå en arbetsmarknadsutbildning så måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Utbildningen i sig kostar inget och den ger även rätt till aktivitetsstöd via Försäkringskassan. Så är du intresserad av denna utbildning, ta då ett samtal med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att se om du kan ansöka att gå denna utbildning. Du kan via den få en komplett yrkesutbildning eller validera dina tidigare kunskaper. Du kan även komplettera tidigare utbildningar samt du har möjlighet att ta en certifiering eller ett truckkort.

Gå en utbildning för arbetsmarknaden

Om du vill gå en utbildning för arbetsmarknaden, alltså en arbetsmarknadsutbildning, prata först med Arbetsförmedlingen. Den utbildning som ges av Montico är anpassas för att möta behoven på arbetsmarknaden som finns idag. Montico samarbetar med Arbetsförmedlingen för att du och andra ska kunna få utbildningar eller validering.  Efter att ha gått denna utbildning, så har du större chanser att få ett jobb. Det eftersom man har anpassat dessa utbildningar till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Du kan utöka de kunskaper du redan har, eller så kan du välja att lära dig ett helt nytt yrke om du föredrar det. På Monticos hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att gå en sådan utbildning.